Officiële aanwervingsprocedure

Je kan op drie manieren solliciteren bij Mintus - OCMW Brugge.

Officiële aanwervingsprocedure

Je komt in dienst voor een vaste functie met een contract van onbepaalde duur. Deze selectieprocedure bestaat uit minstens twee delen, die meestal een mondeling en een schriftelijk luik hebben.

 • De schriftelijke proef is meestal een gevallenstudie of voor beleidsfuncties een beleidsnota.
 • De mondelinge proef is een gedragsgericht interview waarin men kan terugblikken op de schriftelijke proef.
 • Voor leidinggevende functies is een assessment voorzien.

Voor deze aanwervingsprocedure solliciteer je best online.

Vervangingsprocedure

Via deze methode kunnen we iemand snel aanwerven voor tijdelijke of vervangingsopdrachten. Deze procedure bestaat meestal uit een gedragsgericht interview. Indien er in de functie specifieke competenties gevraagd worden die niet via een interview gescreend kunnen worden, bevat deze vervangingsprocedure ook andere proeven (bijvoorbeeld voor leidinggeven, nauwkeurigheid, cijfermatig inzicht,…)

Voor deze aanwervingsprocedure solliciteer je best online.

Spontaan solliciteren

Je kan altijd spontaan solliciteren. Wij houden deze sollicitaties bij in een databank volgens functiecategorieën. Op die manier kunnen we kandidaten uit ons bestand halen wanneer we een vacature hebben. De spontane sollicitatie is 2 jaar geldig.

BELANGRIJK!

 • Schrijf je op tijd in. Inschrijvingen na de vooropgestelde datum worden niet weerhouden.
 • Voeg alle gevraagde documenten bij je kandidatuur
  (vooral CV en diploma)
 • Indien je je diploma of getuigschrift niet via het Nederlandstalige onderwijs hebt behaald, kan je je taalkennis via één van de volgende manieren bewijzen:
  • met een officieel bewijs van je talenkennis, behaald via een taaltest van SELOR;
  • met attesten van erkende onderwijsinstellingen waar Nederlands de onderwijstaal is of waar Nederlands als vreemde taal gedoceerd wordt;
  • met bewijzen van de Huizen van het Nederlands van Brussel, Antwerpen en Gent.
  Acht jaar les volgen in een Nederlandstalige instelling van lager of middelbaar onderwijs telt ook mee voor de toegang tot het E- en D-niveau.