Programmaregisseur (cel lokaal sociaal beleid) - (A4a-A4b)

OCMW Brugge

OCMW en Stad Brugge gaan de uitdaging aan om een nieuw sociaal beleidsplan te maken voor Brugge. We doen dit samen met de sociale sector én met de burgers zelf. Want: Brugge draait om mensen én moet in de toekomst nog meer om mensen draaien (zie de website 'Brugge draait om mensen': https://www.brugge.be/brugge-draait-om-mensen). Wil jij een belangrijke rol spelen in het vormgeven van het lokaal sociaal beleid in Brugge?

Functie:

• Je geeft leiding aan de cel lokaal sociaal beleid van OCMW Brugge bestaande uit het team lokaal sociaal beleid, het team flankerend onderwijsbeleid en het team verantwoordelijk voor het project Age’In.
• Je coacht en ondersteunt jouw medewerkers in de uitvoering van hun werk en het behalen van de vooropgestelde doelstellingen.
• Je staat in voor de overkoepelende opvolging van de taken van het team en bent het aanspreekpunt van de cel lokaal sociaal beleid.
• De eerste stappen in de opmaak van het sociaal beleidsplan voor Brugge zijn reeds gezet (strategische doelstellingennota, concretisering van doelstellingen in actieplannen,…). Jij staat samen met je team in voor de verdere uitwerking en opvolging van het sociaal beleidsplan en de bijhorende doelstellingen op de verschillende werven.
• Je blijft continu op de hoogte van de nieuwste relevante evoluties en ontwikkelingen (omgevingsanalyses, beleidskeuzes, wet- en regelgeving,…) om zo de beleidsvoorbereiding, - uitvoering en -evaluatie af te kunnen stemmen op geactualiseerde kennis, nieuwe visies en tendensen.
• Je vormt en onderhoud relevante netwerken op verschillende niveaus. Je bouwt partnerships uit, ondersteunt de communicatie met verschillende stakeholders (Stad- en OCMW diensten, hulpverleningsdiensten, zorg- en welzijnsorganisaties, middenveldorganisaties, adviesraden, onderwijsinstellingen, lokale en bovenlokale initiatieven rond sociaal beleid,…) en zet in op een constante wisselwerking en kennisoverdracht tussen de verschillende welzijns- en zorgactoren.
• Je verzorgt een brugfunctie met de strategische cel en het management van Stad en OCMW en werkt nauw samen met andere diensten die actief zijn op het vlak van sociaal beleid.
• Je adviseert het management en het College van Burgemeester en schepenen/Vast Bureau bij strategische sociale vraagstukken en uitdagingen op dit vlak.
• Je detecteert opportuniteiten passend binnen het beleid van Stad en OCMW Brugge en initieert nieuwe projecten.

Jouw tewerkstellingsplaats: Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge

Profiel:

✓ Door jouw authentieke aanpak als leidinggevende slaag je erin om jouw medewerkers te motiveren, te coachen en te begeleiden.
✓ Je hebt een duidelijke visie en slaagt er ook in om anderen hier rond te enthousiasmeren.
✓ Je bent diplomatisch en bent in staat om verschillende stakeholders mee te krijgen in het verhaal door jouw verbindende aanpak.
✓ Je beschikt over een degelijk strategisch inzicht.
✓ Netwerken is jouw ding. Je voelt je als een vis in het water in de samenwerking en afstemming met verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.
✓ Je beschikt over een helikopterview en uitstekende planningsvaardigheden.
✓ Je hebt de nodige voeling met het sociaal werk.
✓ Je bent sterk in beleidsvoorbereidend werk.
✓ Ervaring binnen de context van een lokaal bestuur is een pluspunt.

Aanwervingsvoorwaarden:

✓ Je hebt een master (of gelijkgesteld) diploma én je kan 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring voorleggen: Je kan direct deelnemen aan de eerste mondelinge proef
✓ OF je hebt geen master diploma, maar je kan wel 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring voorleggen: Slagen op een voorafgaande capacitaire proef (bestaand uit een aantal psychotechnische testen) is vereist om verder deel te kunnen nemen aan de procedure.
✓ Op het moment van indiensttreding, kan je een uittreksel uit het strafregister voorleggen dat minder dan drie maand oud is. Daarom vragen we om dit tijdens de sollicitatieprocedure reeds aan te vragen in jouw gemeente.

Selectie:

Reguliere selectieprocedure.

De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen (data onder voorbehoud):
• Capacitaire proef (indien geen master diploma): mogelijk van thuis uit af te werken in de periode van 27 oktober tot en met 1 november (eliminerend)
• Mondelinge proef: 5 november (namiddag) of 6 november (eliminerend)
• Assessment: tussen 10 en 23 november (online assessment, mogelijk van thuis uit, adviserend)
• Mondelinge presentatie beleidsnota: 25 november

Solliciteren kan tot en met maandag 26 oktober 2020.

Bij inschrijving krijg je na de uiterste inschrijvingsdatum meer informatie over de verschillende stappen in de selectieprocedure.

Aanbod:

Een diverse, verantwoordelijke job binnen een degelijke organisatie die onderdeel uitmaakt van het grotere, stabiele geheel van de Groep Brugge.

Een voltijds contract van onbepaalde duur bij OCMW Brugge.

Er wordt een werfreserve aangemaakt.

We verlonen jouw functie volgens weddeschaal A4a-A4b. Dit situeert zich voor een voltijdse tewerkstelling tussen de €3815,69 (geen overname van anciënniteit) en €5817,84 (maximale overname van anciënniteit) bruto per maand. Jouw loon hangt af van eventueel over te nemen anciënniteit. Voor een loonsimulatie op maat kan je steeds vrijblijvend contact opnemen.

Alle relevante en aantoonbare openbare ervaring wordt overgenomen in geldelijke anciënniteit. Er kan daarnaast ook tot 10 jaar relevante en aantoonbare privé-ervaring worden overgenomen in geldelijke anciënniteit.

Daarnaast bieden we jou volgende voordelen:
✓ een interessante verlofregeling (20 wettelijke en 8 extralegale dagen a rato prestaties) en mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst (gunst)
✓ maaltijdcheques (€6 per gewerkte dag van 7u36, €7 vanaf 01/01/2021)
✓ een fietsvergoeding (€ 0,24/km) en een gratis fietshersteldienst
✓ gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
✓ vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer
✓ gratis hospitalisatieverzekering
✓ eindejaarspremie
✓ aanvullende pensioenvergoeding
✓ vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
✓ een aantrekkelijk opleidings- en persoonlijk ontwikkelingsaanbod
✓ een uitdagende en dynamische werkomgeving
✓ aandacht voor een evenwichtige balans tussen werk en privé
✓ interessante premies, voordelen en aanbiedingen via lidmaatschap van de personeelsvereniging SOFOCO – (www.sofoco.be)
✓ aandacht voor jouw gezondheid door ter beschikking stellen van sport- en ontspanningsfaciliteiten aan voordelige tarieven (fitness, zwembad…)

Geprikkeld:

Solliciteer via de knop 'solliciteer nu' met je motivatiebrief, CV en een kopie van het vereiste diploma.

Gelieve voldoende aandacht te besteden aan de beschrijving van de vereiste relevante ervaring in jouw CV.

Misschien maak jij binnenkort deel uit van ons team enthousiaste medewerkers!

Als je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, krijg je na de uiterste inschrijvingsdatum een uitnodiging voor deelname aan en meer informatie omtrent de selectieprocedure.

Opgelet: Breng steeds jouw sollicitatie online in orde via de jobsite én vóór de uiterste inschrijvingsdatum. We aanvaarden geen sollicitaties via e-mail of na de uiterste inschrijvingsdatum.

Wij baseren ons voor onze selecties steeds op basis van competenties en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie of handicap

Extra info :

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op:

Omtrent de functie inhoud:
Stefaan Lambrecht, Coördinator cel lokaal sociaal beleid OCMW Brugge
t: 050 32 42 58
m: stefaan.lambrecht@brugge.be

Voor alle andere vragen:
Geert Gielen, Teamleider loopbaanbegeleiding
t: 050 32 75 34
m: geert.gielen@mintus.be

Redelijke aanpassingen:

We vinden het belangrijk om de deelname aan selectieprocedures voor iedereen toegankelijk te maken. Door drempels zoveel mogelijk weg te werken, willen we iedereen de kans geven om deel te nemen. Heb je een handicap, leerstoornis of chronische ziekte, of word je geconfronteerd met een andere al dan niet tijdelijke toestand van psychische, fysieke of zintuiglijke aard die je deelname aan een selectieprocedure belemmert? Neem contact op met de verantwoordelijke loopbaancoach van de selectieprocedure. Mits het bezorgen van een officieel attest van je handicap, leerstoornis of ziekte kan bekeken worden of er redelijke aanpassingen mogelijk zijn. Er worden geen afzonderlijke selecties georganiseerd. Wel wordt bekeken welke 'redelijke aanpassingen' mogelijk zijn om een gelijkwaardige deelname mogelijk te maken.
Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?
Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met de verantwoordelijke loopbaancoach van de selectieprocedure zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

Meer info en solliciteren

  • OCMW Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Vragen over de functie-inhoud :
  • Stefaan Lambrecht
  • t: 050 32 42 58
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • Geert Gielen
  • t: 050 32 75 34

Solliciteren kan tot en met maandag 26 oktober 2020