Coach voor Blink! - (B1-B2-B3)

Vereniging SPOOR Brugge

De vereniging SPOOR BRUGGE werft aan Coach(m/v) voor Blink!, schoolexterne organisatie erkend als NAFT-aanbieder SPOOR Brugge is een vereniging van het OCMW. Het letterwoord SPOOR Brugge, staat voor Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge. De vereniging wil, in samenwerking met de welzijns- en onderwijssector, haar steentje bijdragen om kinderen en jongeren maximale kansen te geven bij hun ontwikkeling. De vereniging heeft als hoofdzetel De Joert, Weidestraat 81, 8310 Assebroek. Het werkingsgebied is Brugge – Oostkust. Blink! is één van de deelwerkingen binnen de vereniging SPOOR Brugge en biedt als schoolexterne organisatie naadloze flexibele trajecten (NAFT) in de regio Brugge – Oostkust aan. NAFT heeft als doel schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. De trajecten kunnen preventief en remediërend ingezet worden. Elk traject wordt gekenmerkt door een waarderende en verbindende aanpak. Uitgangspunt is het bieden van een context waarin jongeren opnieuw zelfvertrouwen opbouwen, eigen talenten leren ontdekken en zo openheid voor 'leren' ontwikkelen. Een Naadloos Flexibel Traject (NAFT) : - is een kwaliteitsvol en maatgericht traject en versterkt:  leerlingen die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben. De leerlingen kunnen individueel of in groep begeleid worden;  klasgroepen bij het creëren van een positief klasklimaat;  leerkrachten, teams en school in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend leer- en leefklimaat. - vertrekt vanuit de aanwezige krachten, complementair aan en nauw samen met de onderwijsinstelling en het CLB. Het aanbod van Blink! is vaak een gecombineerd aanbod. Je zal ingezet worden in de verschillende werkvormen: vorming aan leerkrachten en werken met individuele jongeren, groepen, klassen en hergo. www.spoorbrugge.be www.blinkbrugge.be

Functie:

- Je staat samen met andere teamleden in voor de dagdagelijkse werking van het project;
- Je start en doorloopt trajecten op maat om de hulpvraag van de jongere, de opvoedingsverantwoordelijke(n) en/of de school en het CLB te beantwoorden.
o Je analyseert en behandelt de aanmeldingen;
o Je voert rondetafelgesprekken met de betrokken partijen;
o Je doet individuele begeleiding en coaching met betrekking tot de persoonlijkheid van
de leerling, de school en/of het leerplekleren;
o Je begeleidt (klas)groepen door middel van groepsdynamica, ervaringsleren en vorming;
o Je handelt herstelgericht tussen individuen en/of met groepen;
o Je ondersteunt de ruimere context: ouder(s) of opvoedingsverantwoordelijke(n), klas, leerkrachten, school, leerplekken, CLB, professionele hulpverlening…;
o Je registreert contacten en maakt verslagen op in het kader van de begeleiding;
o Je bouwt een vertrouwensrelatie op en biedt emotionele en psychosociale ondersteuning
- Je bouwt professionele samenwerkingsrelaties met scholen en CLB’s
hulpverleners en organisaties en onderhoud deze.

Profiel:

- Je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting;
- Je bent beschikbaar vanaf 1 september;
- Je onderschrijft de doelstellingen van het project;
- Je hebt een goed zicht op de welzijnssector en de sociale kaart van Brugge en de Oostkust;
- Je kan vlot omgaan met de betrokken secundaire scholen, de leerplekken, de CLB’s, de leerlingen; de ouders en andere betrokken hulpverleners;
- Je hebt (werk)ervaring met jongeren in een kwetsbare situatie;
- Je beschikt over orthopedagogische vaardigheden;
- Je hebt basiskennis van specifieke diagnoses (ADHD, autisme, ODD, hechtingsproblematiek,…) of bent bereid om deze te verwerven;
- Je voert een open communicatie en bent authentiek;
- Je neemt initiatief, denkt en probeert nieuwe methodieken uit;
- Je werkt flexibel, doelgericht, efficiënt, creatief, motiverend en oplossingsgericht;
- Je werkt zelfstandig, planmatig en aanklampend;
- Je beschikt over administratieve basisvaardigheden;
- Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B en een wagen.

Aanwervingsvoorwaarden:

- Je beschikt over een bachelordiploma.

Selectie:

Bezorg het bijgevoegde sollicitatieformulier (onderaan deze pagina!), je cv en een kopie van het vereiste diploma uiterlijk op 17 juli 2019.
Er gebeurt een preselectie op basis van het sollicitatieformulier. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op maandag 19 of dinsdag 20 augustus 2019

Aanbod:

- Een voltijds (38u) of halftijds (19u) contract bepaalde duur vanaf september (6 maanden contracten, met mogelijkheid tot verlenging tot midden juli 2020)
- Een boeiende job met mogelijkheid tot eigen inbreng;
- loon volgens barema van B1-B3;
- maaltijdcheques, fietsvergoeding, interessante verlofregeling, aanvullende pensioenvergoeding
- kilometervergoeding (auto) voor werkverplaatsingen;
- mogelijkheid tot bijscholing;

Geprikkeld:

Solliciteer online via https://jobs.ocmw-brugge.be/ met het bijgevoegde sollicitatieformulier, je cv en een kopie van het vereiste diploma. Er gebeurt een preselectie op basis van het sollicitatieformulier. Gelieve dit ten laatste woensdag 17 juli aan jouw kandidatuur toe te voegen.

Extra info :

- Voor vragen over de functie-inhoud: Laurens.Debonne@spoorbrugge.be, Tel: 050 32 60 87, gsm: 0477 33 12 30 – te bereiken tot 18 juli, daarna is Blink in collectief verlof t.e.m. 18 augustus.

- Voor andere vragen: Sarah.Crampe@mintus.be, tel: 050/32.74.97

Uitgebreide Functie Omschrijving:

Kun je hier downloaden

Meer info en solliciteren

  • OCMW Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge
  • Vragen over de functie-inhoud :
  • Laurens Debonne, coördinator SPOOR
  • t: 0477 33 12 30
  • Contactpersoon personeelsdienst :
  • Sarah Crampe
  • t: 050 32 74 97

Solliciteren kan tot en met woensdag 17 juli 2019