Heidi Van Gele
Bachelor in de informatica

Waar ben je tewerkgesteld? Wat houdt je job in?

Ik werk als Business Intelligence Engineer in de Dienst Informatica. Dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de ICT-kant van het project Beleidsinformatie. Ik analyseer hiervoor de beschikbare gegevens uit talloze bronsystemen binnen het OCMW. Ik steek de nuttige informatie in een datawarehouse en daarop worden de nodige statistieken gemaakt in de vorm van rapporten en draaitabellen.

Wat heeft voor jou de doorslag gegeven om bij het OCMW te werken?

Na ruim tien jaar werken als analist/programmeur stond ik wel open voor een nieuwe uitdaging. Ik had het OCMW ooit een spontane sollicitatie gestuurd en ineens werd ik door hen gecontacteerd. Toen ze mij vroegen om een nieuwe taak van de informatica te bewandelen, heb ik niet getwijfeld. Een nieuwe uitdaging in eigen streek met aangename voorwaarden… Dat was in één dag beslist!

Wat vind je leuk in je huidige job? Waarom zou je deze job aanraden aan anderen?

De job is een enorme uitdaging door de variatie aan gegevens, de verschillende takken binnen het OCMW en de grote hoeveelheid aan beleidscijfers. Het werk zelf is ook heel afwisselend: het begint allemaal met een grondige analyse en het opstellen van een plan van aanpak, om de gegevens op een goede manier in het datawarehouse te krijgen. Dan volgt een wiskundig deel, om de statistieken te maken en te controleren, eindigend met een paar mooie rapportjes om te presenteren.