Jozef Lefevre
Zorgkundige

Waar ben je tewerkgesteld? Wat houdt je job in?

Ik werk als zorgkundige in woonzorgcentrum Sint-Clara. Mijn taak houdt meer in dan de was en de plas van de bewoners. Ik maak ook deel uit van de relaxatiegroep, neem als muzikant deel aan het contactkoor voor bewoners met dementie en ik gebruik mijn fotografische talenten om hier en daar een foto ter beschikking te stellen. Verzorging vind ik zo veel meer dan wat wettelijk omschreven staat.

Wat heeft voor jou de doorslag gegeven om bij het OCMW te werken?

Voor ik in het OCMW begon te werken, was ik tewerkgesteld in de private sector. Daar waren toen geen groeimogelijkheden als verzorgende. Heel wat elementen gaven de doorslag om voor het OCMW Brugge te kiezen: de betere verloning, ondersteuning van het personeel, de accommodatie, bijscholing en goeie voorzieningen en hulpmiddelen (verzorging en toestellen).

Wat vind je leuk in je huidige job? Waarom zou je deze job aanraden aan anderen?

Van jongs af aan wou ik in deze sector werken. Ik hou ervan bewoners comfort te bieden en vooral in die laatste levensfase te helpen hun noden ‘zelf’ te ontdekken en te aanvaarden. Het contact met bewoners en het delen van informatie, hen verlichten van fysieke en psychische pijn, geeft mijn leven waarde en voldoening. Het is telkens weer een uitdaging om te zoeken en te voelen om onze bewoners in hun ‘zijn’ te ondersteunen. Ik zou deze job aanraden omwille van de diversiteit. Het is zeker geen eentonige bedoening. Mijn job ‘leeft’. Het is enorm boeiend om je in te leven in de ander. Dat leert je veel over jezelf.